پرده آلمان ترکیه مذاکرات روزنامه امور خارجه

پرده: آلمان ترکیه مذاکرات روزنامه امور خارجه وزیر امور خارجه اخبار بین الملل

پمپئو در حدی نیست که به اراجیفش پاسخ دهیم/ استراتژی تازه آمریکا از الطاف خفیه الهی است ، عارف/ آشنا

رئیس فراکسیون امید در پاسخ به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا گفت: وزیر خارجه آمریکا در حدی نیست که بخواهیم به اراجیف او پاسخ دهیم. عارف: پمپئو در ح..

ادامه مطلب

مشهد با دیگر شهرها متفاوت نیست/ یک مملکت یک قانون ، اگر چیزی حرام است جهت دیگران هم حرام است، روحانی

رئیس جمهور: اینکه می گویند مشهد شهر امام رضاست خیلی دقیق نیست همه کشور عزیزمان ایران کشور امام رضاست.  روحانی: مشهد با دیگر شهرها متفاو..

ادامه مطلب

قرار است ما نگاه اصلاح‌طلبانه داشته باشیم / آدم فاسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود ، مرعشى

سیاست اصلاح‌طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه‌هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است. مرعشى: قرار است ما نگا..

ادامه مطلب

توقع نداشتیم کسانی که با برند «امید» وارد مجلس شدند رودروی ما قرار بگیرند / عارف

رئیس فراکسیون امید راجع به عنوان عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان نباید قانون مورد تایید خود را عوض کردن دهد و اگر صلاحیت کسی جهت انتخابات تأیید شد ..

ادامه مطلب